Lidmaatschap

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van de VAAMN staat open voor diegenen die zijn ingeschreven als advocaat in het arrondissement Midden-Nederland, tenminste vijf jaar de praktijk als advocaat hier te lande hebben uitgeoefend en zich voorafgaand aan hun aanmelding gedurende tenminste een jaar voor meer dan de helft van de normale volle werkweek bezig hebben gehouden met de uitoefening van de praktijk als advocaat in het arbeidsrecht.

De contributie bedraagt € 100,- per jaar.

Door middel van het invullen en verzenden van de gegevens gaat u akkoord met de voorwaarden voor het lidmaatschap, zoals hierboven omschreven.

Aanmelding per post of fax is ook mogelijk. U kunt het aanmeldingsformulier downloaden en ingevuld en ondertekend per post, fax of e-mail verzenden naar het in de aanhef van het formulier vermelde adres van het secretariaat.

 

ASPIRANT-LIDMAATSCHAP

Voor diegenen die nog niet voldoen aan bovenstaande eisen, bestaat de mogelijkheid om zich op voordracht van iemand die lid is van de VAAMN, aan te melden als aspirant-lid. Om daarvoor in aanmerking te komen dient het aspirant-lid als advocaat ingeschreven te zijn in het arrondissement Midden-Nederland en zich voorafgaand aan diens aanmelding gedurende tenminste een jaar voor meer dan de helft van de normale volle werkweek bezig te hebben gehouden met de uitoefening van de praktijk als advocaat in het arbeidsrecht.

Door middel van het invullen en verzenden van de gegevens gaat u akkoord met de voorwaarden voor het aspirant-lidmaatschap, zoals hierboven omschreven. Let op dat u ook de gegevens invult van degene door wie u wordt voorgedragen.

Aanmelding per post of fax is ook mogelijk. U kunt het aanmeldingsformulier voor aspirant-lid downloaden en ingevuld en ondertekend per post, fax of e-mail verzenden naar het in de aanhef van het formulier vermelde adres van het secretariaat.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@vaamn.nl.

 

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren