VERENIGING

De VAAMN, opgericht op 12 maart 2018, is een vereniging van advocaten in het arrondissement Midden-Nederland, die zich verregaand hebben gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Alleen advocaten die ten minste 5 jaar werkzaam zijn en tenminste 50% van hun werkzaamheden aan het arbeidsrecht besteden kunnen lid zijn van de VAAMN. De vereniging heeft als doelstelling:

  1. het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de beoefening van de advocatuur op het gebied van het arbeidsrecht en
  2. het onderhouden en bevorderen van de goede betrekkingen tussen de arbeidsrecht advocaten onderling.

In dat kader organiseert de VAAMN voor haar leden bijeenkomsten waarin rechters, wetenschappers en advocaten lezingen geven over arbeidsrechtelijke actualiteiten of andere inhoudelijke arbeidsrechtelijke onderwerpen. De lezingen dragen bij aan kennisverbreding en verdieping en tellen mee in het kader van de Permanente Opleiding voor de Advocatuur. Aan het bijwonen van deze lezingen zijn geen kosten verbonden. Tijdens de borrel kan men onderling ervaringen uitwisselen en persoonlijke contacten verstevigen.

Daarnaast voert de VAAMN overleg met andere landelijke en regionale specialisatieverenigingen op het gebied van het arbeidsrecht en hoopt zij als gesprekspartner te gaan fungeren van de Rechtbank Midden-Nederland.